Ius est ars boni et aequi

"Prawo jest sztuką
czynienia tego, co dobre i słuszne."

Kancelaria Adwokacka Kraków

Adwokat dr Malwina Wylężek

Formularz Kontaktowy

Rodzaj sprawy
Data Wizyty
Osoba Kontaktowa
Telefon kontaktowy
+48

  *Klikając w przycisk "Proszę o kontakt" wyrażasz jednocześnie zgodę na jednorazowy kontakt telefoniczny pod wskazany numer telefonu w celu uzyskania informacji dotyczącej możliwości współpracy.

   

  Twój numer telefonu nie zostanie wykorzystany do późniejszego dystrybuowania treści czy reklamowania usług bez wyraźnej zgody.

   

   

  Wyślij wiadomość
  Nasza kancelaria Adwokacka
  Osługuje sprawy z zakresu:
  • Odszkodowania i zadośćuczynienia

   W wielu przypadkach uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania jest długotrwałe i skomplikowane.
   Pomagam poszkodowanym w wyniku wypadków komunikacyjnych, kradzieży, zniszczenia mienia, naruszenia dóbr osobistych czy opóźnionego lotu. Moja Kancelaria świadczy usługi na każdym etapie procesu dochodzenia należnych roszczeń, począwszy od analizy sprawy, poprzez etap przedsądowy (wezwania do zapłaty, negocjacje, zawieranie ugody) aż po postępowanie sądowe do uzyskania prawomocnego wyroku oraz dalej na etapie postępowania egzekucyjnego (aż do faktycznego uzyskania środków przez klienta).

  • Prawo i postępowanie karne

   Prawo karne to jedna z kluczowych dziedzin litery prawa, która określa jakie zachowania są uznawane za czyny karalne. Obecność na sali sądowej oraz pomoc ze strony adwokata często przesądzają o wyroku w sprawie. W ramach współpracy oferuję kompleksową obronę w postępowaniu karnym i wsparcie w postępowaniu karnym wykonawczym. Reprezentuję klientów także w sprawach karnoskarbowych, wykroczeniowych, jak również w sprawach z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i  ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Pomagam w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, pism procesowych oraz udzielam porad prawnych w w/w zakresie.

  • Prawo medyczne i błędy lekarskie

   Prawo medyczne to szeroko rozumiane przepisy z zakresu prawa cywilnego, karnego administracyjnego oraz wszelkich innych ustaw, rozporządzeń i procedur określających prawa i obowiązki pacjentów, lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek oraz innych pracowników służby zdrowia. Moja kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego reprezentując interesy Zakładów Opieki Zdrowotnej, lekarzy jak też dbając o ochronę praw i interesów pacjentów.

  • Prawo i postępowanie cywilne

   W ramach świadczonych usług zajmuję się też sprawami w ramach prawa i postępowania cywilnego. Prawo cywilne to szeroka gałąź systemu prawnego. Każda aktywność ma swoje odzwierciedlenie w przepisach, zatem normy prawne dotykają niemal wszystkich aspektów życia codziennego – prywatności, rodziny, otaczającego społeczeństwa.  Często postępowanie cywilne wiąże się z emocjami, których strony nie są w stanie opanować. Moja Kancelaria świadczy usługi najczęściej w ramach spraw rozwodowych oraz majątkowych, ale także m.in. w sprawach o ochronę dóbr osobistych.

  • Prawo spadkowe

   Prawo spadkowe jest jedną z gałęzi prawa cywilnego obejmująca wszelkie regulacje związane z prawami i obowiązkami majątkowymi. Dotyczą one przede wszystkim nabycia spadku, jego podziału oraz odrzucenia, stwierdzenia nieważności testamentu i wszelkich dodatkowych aspektów związanych z poleceniem, zapisem i zachowkiem. Pomogę Państwu w sprawach związanych z podziałem majątku, dysponowaniem majątkiem na wypadek śmierci lub w kwestiach związanych z odpowiedzialnością za długi spadkowe. Niezależnie od tego jaki charakter ma prowadzone postępowanie, obecność profesjonalnego pełnomocnika jest niezastąpiona.

  • Prawo rodzinne i opiekuńcze

   Prawo rodzinne i opiekuńcze to szeroka gałąź prawa obejmująca zarówno sprawy dotyczące stosunków między małżonkami, między rodzicami a dziećmi, jak również materii związanej z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych, związanych z adopcją, opieką, kuratelą, czy też dotyczących władzy rodzicielskiej i związanych z tym wszystkim spraw majątkowych. Sprawy te, nie należą dla ich uczestników do łatwych, dlatego też polecanym jest korzystanie z pełnomocnika dysponującego obiektywnym spojrzeniem na całą sytuację.

  • Prawo administracyjne

   Prawo administracyjne to jedna z najbardziej rozbudowanych dziedzin prawa, a jego regulacje znajdują się w szeregu różnych ustaw. Moja Kancelaria będzie Państwa reprezentować w sprawach z zakresu prawa budowlanego, obsłudze prawnej organów administracji publicznej, w sprawach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi  oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Dla  Klientów Kancelarii przygotowywane są projekty pism w postępowaniach administracyjnych, w tym zażalenia na wydane w toku postępowania administracyjnego postanowienia, a także odwołania od decyzji organów administracji publicznej.